با درود

0021

هزینه ثبت نام برای هر فرد مجرد یا مطلقه 7 دلار آمریکا است. و برای افراد متأهل بدون فرزند (با دو بار ثبت نام) 13 دلار آمریکا. . برای هر فرزندِ زیر بیست و یک سال، مبلغ دو دلار به مبالغ فوق افزوده میگردد.

تخفیف ویژه ما بمدتِ محدود: 

چنانچه تا آخر خرداد ماه 1395 ثبت نام کنید، چهل درصد تخفیف خواهید گرفت.

اگر تا آخر تیرماه 1395 ثبت نام کنید، سی درصد تخفیف…

اگر تا آخر مرداد ماه 1395 ثبت نام کنید، بیست درصد.

و ثبت نام تا آخر شهریور 1395، ده درصد.

در بازۀ زمانیِ ثبت نام، شما توسط کارشناسِ ما ثبت نام میگردید و در ماه می سال بعد، جوابِ نتیجه قرعه کشی به آدرس ایمیل یا فیس بوکِ شما ارسال خواهد شد.

 آدرسِ ما در فیس بوک کليک بفرماييد