این فرم مخصوص ثبت نام افرادِ مُجرّد یا مطلّقه یا بیوه هست که فرزندِ زیر 21 سال ندارند. [یا فرزندِ 21 سال آنها مقیم یا شهروندِ امریکاست]

مدارک زیر را ابتدا آماده کرده و سپس فُرم را تکمیل نمایید.

1. عکس استاندارد لاتاری [شرایط عکس در این لینک می باشد]

2. عکس یا اسکن از صفحه اوّل پاسپورت

[gravityform id=”3″ title=”true” description=”true”]