🔻بخشِ پارسیِ وب‌سایتِ ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توئیتر و تلگرام فعّاليّت دارد.
🔻برای پیشگیری از افتادن در دامِ کلاهبردارانی که کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام جعلی به نامِ ما دارند، حتماً نامِ دقیقِ وب‌سایتِ ما را به انگلیسیِ صحیح، حفظ نمایید و مرجعِ تمامِ قیمت‌ها ابتدا وب‌سایت و سپس کانال‌های رسمیِ ما در تلگرام و صفحاتِ ما در اینستاگرام و توئیتر می‌باشد.

🔻کانال بخشِ تهران، ایرانیانِ ساکنِ ایران، یا بخشِ پارسی در تلگرام «یو اِس اِی لاتِری دات یو اِس_تهران»» :
USALOTTERY_US_TEHRAN
🔻یا لینکِ آن:
https://t.me/USALOTTERY_US_TEHRAN

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
نشانی برای ارسال پیام به مدیریتِ بخشِ پارسی در تلگرام:
ASC_US@
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
AmericanDesigns_US

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

🔻صفحه رسمیِ ِبخشِ پارسیِ ما در اینستاگرام:
@tehran.usalottery.us

https://www.instagram.com/tehran.usalottery.us