لحظه شماری آخرین تخفیف 70 درصدی تا اوّل آگِست 2016

0 0

از آنجا که بسیاری از دوستان معمولاً ثبت نام را به روزهای آخر موکول می کنند و تيم ما در روزهای آخر توانِ انجامِ تقاضای ثبت نامِ بیش از ظرفيت را ندارد بر آن شدیم تا تخفيفاتی رو برای کسانی که زودتر از موعد ثبت نام کنند اعمال کنیم تا بدین طريق از حجمِ کار در روزهای پایانی بکاهیم. لذا بمدتِ چهار روز یعنی تا دوشنبه این هفته (یازدهم مرداد ماه برابر با اوّل آگِست 2016) هزينه ثبت نام برای افراد مجرد و مطلقه (بدونِ فرزندِ زیر 21 سال) : فقط دو دلار (هفت هزار تومان)

هزینه ثبت نام برای افرادِ متأهل (بدونِ فرزندِ زیر 21 سال) فقط سه دلار و پنجاه سِنت (یازده هزار تومان)

هزینه هر فرزند برای افرادِ مطلقه یا متأهل اضافه شدنِ فقط “پنجاه سِنت” به مبلغِ ثبت نام می باشد. یعنی اگر مطلقه هستید هزینه ثبت نامِ شما 2 دلار یا  7 هزار تومان + هزینه یک فرزندِ شما برابر با پنجاه سِنت یا 1750 تومان که مجموعاً می شود: 8750 تومان

و یا اگر متأهل هستید و دارای یک فرزندِ زیر 21 سال هستید میشود = 11000 تومان + 1750 تومان که مجموعا = 12750 تومان

0002last2-1000px

 

USALOTTERY.US

View all contributions by USALOTTERY.US

Website: http://tehran.usalottery.us

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *